# ชื่อตัวละคร ประเทศ เวล
1 ๐เอนิซึกะ๐ Capella 255
2 ๏ู๊หมๅยเaข18๏๊๛ู Capella 255
3 PrimRose Procyon 255