อัตราเติมเงิน TRUEMONEY

50
=>
9,900 Cash
90
=>
17,820 Cash
150
=>
29,700 Cash
300
=>
59,400 Cash
500
=>
99,000 Cash
1,000
=>
198,000 Cash

อัตราเติมเงินโอน

1 บาท / 288 Cash ขณะนี้อัตรา x2