อัตราเติมเงิน TRUEMONEY

50
=>
6,600 Cash
90
=>
11,880 Cash
150
=>
19,800 Cash
300
=>
39,600 Cash
500
=>
66,000 Cash
1,000
=>
132,000 Cash

อัตราเติมเงินโอน

1 บาท / 144 Cash