# ชื่อตัวละคร เวล นาที
1 QueenElf 255 50709
2 ๖สุดEoด๙ 254 38589
3 oJชJย๙ 255 17777
4 Leatea 218 16154
5 ฟองคุงสำลีแมน 255 14540
6 JiShuKa 255 13754
7 จอมมารปู 200 11647
8 ของโหดด้วยคนนะ 243 11610
9 zzBBzz 222 7735
10 lucky 230 6539
11 ๑lm๑ 226 5773
12 pANu1 201 5100
13 lnwสุsา 223 4921
14 Archionix 232 4447
15 GUGooFY 224 4382