# ชื่อตัวละคร เวล Alz
1 oJชJย๙ 255 525477108
2 ๑lm๑ 226 386663477
3 ๖สุดEoด๙ 254 239144019
4 QueenElf 255 173758630
5 นมตรามะลิ 198 171863919
6 ป๋ๅชัelก้ๅนิ้ว๛๊ 231 160971099
7 NAAMO 215 134533496
8 Archionix 232 97505174
9 JiShuKa 255 92829547
10 ฟองคุงสำลีแมน 255 84432229
11 มนุษแมว 211 81994173
12 PINTO 213 76924829